Applications

Enhance your directories!
Get additional functionality for SobiPro with our applications.

Get the Applications

Templates

Design your directories!
Check out the different SobiPro templates we have created for you.

Get the SobiPro Templates

Languages

Let your directories speak your language!
SobiPro is translated into more than 30 languages.

Get your Language package

Information Center

Quick jump to:

ژبان فارسی (Persian/Farsi Language)

Persian

دریافت بسته‌ی زبان فارسی برای SobiPro (fa-IR) و فایل‌های جدید افزونه‌های SobiPro.

(Download the Persian/Farsi language package for SobiPro (fa-IR) and the newest language files for SobiPro applications.)

تیم فارسی

اعضای فعال: میلاد صفاجوی (‪Milad Safa‬‏) (safajuy)
اعضای سابق: zeytoon, Omid Bordbar

فایل‌های زبان برای افزونه‌ها

افزونه‌های سوبی پرو شامل فایل‌های زبان است که در آخرین نسخه‌ از هر افزونه در درون بسته قرار می‌گیرد. ترجمه‌ها را می‌توانید بصورت جداگانه نصب و فعال کنید. از فایل‌هایی که در ترنسیفیکس هستند برای ترجمه استفاده نکنید. این فایل‌ها از نسخه‌ی ۳.۷ به درستی کار نمی‌کند

دانلود جدیدترین فایل‌های زبان پلاگین‌ها.

فایل‌های زبان دانلود شده را در مسیر /language/fa-IR/ روی سرور خود کپی کنید.

به یاد داشته باشید که، برخی از افزونه‌ها دو فایل زبان دارند.
Version: 4.0
Joomla 3.x
Last update: 2 December 2018
SobiPro 1.4
Author: تیم ترجمه‌ی فارسی
License: GNU/GPL V3
MD5: 687cc9e5c80ff54badaacc5652be766a
Filesize: 45.8 kB
Filename: fa-IR_sobipro_lang_1.4.x.zip
Downloads: 100 (recent version)
Downloads: 2245 (all versions)
Downloaded from repository: 235 (all versions)
Total Downloads: 2480
Download
Remarks:

بسته زبان را از طریق مدیریت برنامه‌های سوبی پرو و یا مخزن سوبی پرو! نصب کنید
فایل‌هایی که توسط SobiPro نصب می‌شود راحذف نکنید.

SDocument available for subscribers only (dependend on subscription type).

Copyright (C) 2006-2019 Sigsiu.NET GmbH (https://www.sigsiu.net). All rights reserved.

This documentation and all images therein are copyrighted and protected by law. You may not publish, distribute or sell them or parts of it without explicit written permission of Sigsiu.NET GmbH.

Powered by SobiPro
to Top